Fiziskas personas goda un cieņas aizsardzības iespēja, visticamāk, nav jaunums. Turpretim, saistībā ar juridiskām personām šajā jautājumā nereti rodas pārpratumi. Darba devēja kā juridiskas personas reputācijas aizsardzība daudziem uzņēmumiem rada neizpratni – ne vienmēr ir skaidrs, kādus pienākumus var uzlikt darbiniekiem tās aizsardzībai. Šajā rakstā tuvāk apskatīsim reputācijas jēdzienu un apzināsim ieteikumus darba devējiem, kas ļautu nodrošināties pret iespējamu reputācijas kaitējumu darbinieka rīcības rezultātā.