Ikvienam darbiniekam ir tiesības uz četru kalendāra nedēļu ilgu ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, kuru var dalīt tikai ar darbinieka piekrišanu un izņēmuma gadījumos divas kalendārās nedēļas pārcelt uz nākamo gadu. Bet cik daudz atvaļinājumus drīkst uzkrāt? Vai atvaļinājumu uzkrāt vispār ir likumīgi? Un kā aprēķināt uzkrātā atvaļinājuma naudu?