Arodbiedrību jautājums noteikti ir viena no visvairāk apspriestajām darba tiesību jomām, it īpaši darba devēju un darbinieku savstarpējo attiecību kontekstā. Ir dzirdēts gan par arodbiedrību darbības pozitīvajiem aspektiem, gan ar to saistītajiem apgrūtinājumiem darba devēju saimnieciskajai darbībai.