Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) 2023.gada 18.decembrī ir pieņēmis lēmumu patērētāju kolektīvo interešu pārkāpuma lietā, ar kuru pakalpojuma sniedzējam, kurš piedāvā ceļotājiem kompleksus tūrisma pakalpojumus, uzlikts tiesiskais pienākums izbeigt negodīgu komercpraksi, piedāvājot pārdošanai un pārdodot ceļojumus bez spēkā esošas speciālās atļaujas (licences), un piemērota soda nauda 8000 eiro apmērā.

Pakalpojuma sniedzējs ceļojumus piedāvājis sociālās saziņas vietnē "Facebook" publiskā grupā "Лучшие Цены На Путешествия Super Hot Last minute" un pakalpojuma sniedzēja  "Facebook" profilā, kā arī viņa "YouTube" profilā.