Viens no būtiskākajiem publisko iepirkumu pārkāpumiem ir neatbilstošas iepirkuma procedūras izvēle vai publisko iepirkumu regulējuma nepiemērošana vispār. Šādas sekas bieži rada kļūdas iepirkuma plānošanā, tostarp nepamatota iepirkuma sadalīšana un nepareizas paredzamās līgumcenas noteikšana. Lai palīdzētu izvairīties no šādām kļūdām, Iepirkumu uzraudzības birojs skaidrojumā apkopojis paredzamās līgumcenas noteikšanas pamatprincipus.