Lai noteiktu, ka citu personu deklarēšanai īpašumā nepieciešama nekustamā īpašuma īpašnieka atļauja, Saeima 2024.gada 19.martā uzdeva Iekšlietu ministrijai sagatavot un iesniegt attiecīgus priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos. Deputāti apsprieda kolektīvo iesniegumu par deklarēšanos īpašumā tikai ar īpašnieka atļauju, informē Saeima.