Eiropas Parlamenta un Padomes 26.02.2014. Direktīvas 2014/24/ES par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (direktīva 2014/24/ES) pārņemšanas termiņš jau beidzies, taču direktīvas pārņemšanas process gan Latvijā, gan Lietuvā ir aizkavējies.

Tas varētu būt saistīts ar nepieciešamajām diskusijām par būtisku izmaiņu, ko paredz šī direktīva, ieviešanu. Rakstā aplūkoti jautājumi, kas direktīvas 2014/24/ES ieviešanas procesā izraisījuši diskusijas Lietuvā un līdz ar to noderīgi apsvēršanai arī Latvijā.

Kādas izmaiņas jau ieviestas?

Direktīva 2014/24/ES Latvijā joprojām nav pilnībā pārņemta. Jaunais Latvijas Publisko iepirkumu likumprojekts vēl tiek saskaņots institūcijās, taču būtiskākās direktīvas 2014/24/ES normas, lai nodrošinātu publisko iepirkumu jomas tiesiskā regulējuma atbilstību Eiropas Savienības prasībām, ar 12.05.2016. grozījumiem (stājās spēkā 29.05.2016.) ir ieviestas Publisko iepirkumu likumā (PIL) (likumprojekta anotācijas 1.punkts).