Senāts, 2019.gada 20.jūnijā pieņemot apjomīgu spriedumu lietā SKA-869/2019, skaidroja tiesām iepirkuma līguma grozījumu vērtēšanas kritērijus. Iepirkumu jomas praktiķi no šī sprieduma var mācīties, kā jāraksta un jāaizstāv publiska iepirkuma līgumu grozīšanas noteikumi.

Strīda priekšmets bija 5,7 milj. eiro vērts līgums par Rīgas apvedceļa pie Rīgas hidroelektrostacijas drenāžas sistēmas rekonstrukciju. Rīgas hidroelektrostacijas tuvuma dēļ pasūtītājs VAS "Latvijas Valsts ceļi" atklāta konkursa nolikumā jau bija paredzējis konkrētu rievsienu iedziļināšanas tehnoloģiju. Pēc iepirkuma līguma izpildes sākšanas, veicot ģeotehniskās izpētes darbus, būvprojekta autors norādīja nepieciešamību mainīt rievsienu iedziļināšanas tehnoloģiju.

Kā nonāca līdz tiesai?

No sprieduma nav zināms, kā pasūtītāja speciālisti vērtēja juridiskās iespējas mainīt šo tehnoloģiju līguma ietvaros. Pasūtītājs izlēma rīkot sarunu procedūru par papildu darbiem, eventuāli nomainot vienu rievsienu iedziļināšanas tehnoloģiju ar citu un 1,66 milj. eiro izmaksas aizstājot ar 1,64 milj. eiro par konkrēto darbu posmu.