Uzņēmēji ikdienā arvien lielāku nozīmi velta ne tikai peļņas gūšanai, bet arī rūpēm par klimatu un sabiedrību. Arī Eiropas līmenī šie jautājumi tiek aktualizēti biežāk. Šoreiz aplūkosim inovācijas publiskajos iepirkumos, kam ir liels potenciāls veicināt sabiedrības attīstību un labklājību.

Eiropas Komisija (EK) norādījusi, ka vienīgais risinājums, lai veicinātu Eiropas Savienības (ES) valstu konkurētspēju nākotnē un risinātu arvien pieaugošās sociālās problēmas, tostarp klimata pārmaiņas, energoapgādi, resursu nepietiekamību u.c., ir inovācija. Arī publisko iepirkumu regulējumā, kas ES ir vienots, ieviestas normas, kuru mērķis ir veicināt šādu inovāciju.

Tā rezultātā publisko iepirkumu regulējums vairs nav attiecināms tikai uz pašu iepirkuma procedūru (kā iepērk), bet arī uz iepirkuma objektu (ko iepirkt), turklāt noteiktos gadījumos arī uz piegādātāju (no kā iepirkt).