Šajā rakstā sāksim apkopot 2017.gada 1.pusgadā pieņemtos publiski pieejamos Latvijas Republikas Augstākās tiesas (AT) spriedumus publisko iepirkumu jomā, aplūkojot gan jaunākās atziņas, gan atkārtojot jau zināmas patiesības.

Lai gan ikdienas iepirkumu norisē reizēm varētu šķist, ka AT spriedumos iekļautās atziņas ir pārāk teorētiskas, tomēr daudzas no tām jau ir kļuvušas par stabilas judikatūras daļu, ko tiesas un Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) piemēro strīda gadījumā. Plašāks ieskats visās līdz šim izteiktajās AT atziņās pieejams aktualizētajā AT prakses apkopojumā publisko iepirkumu lietās.

Sākotnēji aplūkosim iepirkuma procedūras piemērošanu, kā arī kvalifikācijas un tehniskās specifikācijas prasības.