Ja komersants nolemj izveidot kādu informatīvu materiālu par sava uzņēmuma darbību, parasti viņš vēlas to papildināt ar vizuālo materiālu – fotogrāfijām vai zīmējumiem. Tomēr jāņem vērā, ka saskaņā ar Autortiesību likuma (AL) 4. pantu visi vizuālie materiāli ir autordarbi, ko aizsargā autortiesības, un nevienam nav tiesību tos izmantot bez autoru atļaujas.

Uzņēmumam ir vairākas iespējas, kā iegūt vizuālos materiālus:

  • fotografēt vai zīmēt attēlus pašam un izmantot tos jebkādā komercdarbībai nepieciešamā veidā;
  • vienoties ar fotogrāfu, mākslinieku vai videomateriālu veidotāju, lai tas nofotografē, uzzīmē vai nofilmē nepieciešamos attēlus un nodod tos komersantam;
  • meklēt internetā citu personu fotografētus vai zīmētus materiālus, atlasīt no tiem savai komercdarbībai atbilstošākos un pārliecināties par tiesībām šos materiālus izmantot.