Lielākā daļa no mums ir "Youtube" lietotāji, un ikviens kaut reizi ir ieraudzījis šādu paziņojumu: "Šis videoklips jūsu valstī nav pieejams". Tas īpaši rada neizpratni, ja Latvijā video ir brīvi pieejams, taču, dodoties ceļojumā uz Lielbritāniju vai Japānu, pieeja videoklipam ir liegta. Kāpēc tā? Kas ir tiesīgs ieviest šādus ierobežojumus? Atbildes uz šiem jautājumiem meklējamas ne tik daudz informācijas tehnoloģiju pasaulē, cik autortiesību regulējumā.

Normatīvajos aktos visā pasaulē paredzēta autora darba un interešu aizsardzība. Proti, autoram ir tiesības izmantot savu darbu jebkādā veidā, atļaut vai aizliegt tā izmantošanu vai arī saņemt atlīdzību par atļauju izmantot savu darbu (Autortiesību likuma (AL) 15.panta ceturtā daļa). Autoram ir neatsavināmas tiesības izlemt, vai darbs tiks publiski izziņots, tostarp arī internetā un digitālajā vidē. Vienlaikus autortiesības nav uzskatāmas par pārkāptām, ja bez autora piekrišanas un bez atlīdzības tiek izmantots publiski pieejams vai izstādīts darbs (AL 19.panta 6.punkts).

"Youtube" politika un galvenie pakalpojumu sniegšanas principi paredz likuma prasībām atbilstošu un efektīvu autortiesību aizsardzību. Tāpēc "Youtube" lietotāji, tostarp mūzikas ierakstu kompānijas, ir tiesīgi lemt par darbu izziņošanu sabiedrībai, paredzot arī bloķēt videoklipa izmantošanu valstīs, kurās tā pārraidīšana ir nevēlama ("ģeogrāfiskā bloķēšana").