Privātās preču zīmes jeb private labelling ir mazumtirgotāja preču zīmes, ar ko tiek marķētas preces, kuras pēc mazumtirgotāja pasūtījuma ražojusi cita persona. Šis ir mūsdienīgs risinājums, kas konceptuāli ir izdevīgs abām pusēm – gan preču zīmju turētājam, gan produkcijas ražotājam.