Kopš 2012.gada, kad sodu par neatļautu mūzikas atskaņošanu piemēroja mazam puķu veikaliņam, teju visi uzņēmēji jau iegaumējuši, ka par mūzikas atskaņošanu ir jāmaksā. Cik tas maksā, un kur jāveic maksājums? Kas ir publiska vieta, un kāpēc šādas atļaujas nepieciešamas? Noskaidrojam!

Tautā jau folklorizējies stāsts par mazo puķu veikaliņu, kam tika piemērots sods par mūzikas neatļautu atskaņošanu. Sods bija 500 latu apmērā, kas pārsniedza puķu veikaliņa visa gada ieņēmumus. Tas notika "tālajā" 2012.gadā, un tolaik visi bija vienlīdz sašutuši par bezsirdīgo policistu, "greizo" likumu un nesamērīgo sodu. Taču, izvērtējot soda bardzību, redzams, ka veikaliņam kā juridiskai personai piemērots tolaik minimālais iespējamais administratīvais sods un policistam, visticamāk, nebija rīcības variantu, ja konstatēts pārkāpums.

Sods par autortiesību pārkāpumiem (tostarp mūzikas atskaņošanu publiskās vietās bez licences) noteikts Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) 155.8pantāLikuma 2012.gada redakcijā redzams, ka, konstatējot šādu pārkāpumu juridisko personu darbībā, tām jāpiemēro sods no 500 līdz 5000 latu apmērā.