Aprīlī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos, paredzot, ka turpmāk nedaudz mainās veids, no kurienes autori saņem atlīdzību par saviem darbiem, proti, daļu atlīdzības ietur no datu nesēja pārdošanas cenas.

Kas ir nesēja atlīdzība?

2021. gada 14. aprīlī stājās spēkā grozījumi MK noteikumos Nr. 321 "Noteikumi par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, atmaksāšanas, sadales un izmaksas kārtību", paskaidrojot Autortiesību likumā (AL) definēto jēdzienu, kas ir nesēja atlīdzība, kā tā maksājama un kā un kam sadalāma. Nesēja atlīdzība ir maksājums par to, ka ikviens drīkst savām vajadzībām izgatavot vienu kopiju no katra legāli iegūta produkta – dziesmas, filmas, televīzijas raidījuma, digitālās fotogrāfijas u.tml. Šos produktus drīkst kopēt tikai vienā eksemplārā un tikai savām personiskām vajadzībām (piemēram, lai viens CD atrastos mājās, bet otrs automašīnā). Atlīdzību par to saņem šo produktu autori, izpildītāji un producenti. Noteikumos iekļauts nesēju un iekārtu, par ko jāmaksā nesēja atlīdzība, saraksts.

Vislabāk šīs atlīdzības būtību medijiem izskaidroja dziesmu autors un mūziķis, Autortiesību un komunicēšanas konsultāciju aģentūras / Latvijas Autoru apvienības jeb AKKA/LAA padomes prezidents Kārlis Kazāks. Viņš uzskata, ka brīdī, kad, piemēram, pirms skriešanas treniņa telefonā iekopē mīļāko dziesmu listi, reti kurš aizdomājas, ka veic darbības ar kāda cita cilvēka intelektuālo īpašumu. Taču autoram un izpildītājam ir tiesības saņemt atlīdzību, ja citi viņa dziesmu izvēlējušies savas labsajūtas uzlabošanai. Mūziķis uzskata, ka niecīgā un tikai vienreiz samaksātā datu nesēja atlīdzības maksa ļauj par to nedomāt un zināt, ka visi kopā esam padomājuši par autortiesību un blakustiesību īpašniekiem.