Latvijā autori savas tiesības labi apzinās. Tomēr šo tiesību izmantošana ne vienmēr dod taustāmu labumu. Problēma varētu būt klasiskā – Latvijas mazais tirgus, kas daudziem autoriem padara ienākumus no autoratlīdzības par blakus ienākumu. No tā arī izriet citas problēmas – nepietiekoši līdzekļi savu tiesību aizsardzībai. Turklāt arī iespējamais labums no tiesvedības nesedz tiesāšanās izdevumus.