Domēna vārdu virtuālajā vidē iespējams pielīdzināt mājas adresei vai pastkastītei reālajā pasaulē. Domēna vārda mērķis ir aizvest lietotāju uz mājaslapu internetā. Lai nepieļautu negodīgu konkurenci un patērētāju maldināšanu, radīti noteikumi, kas un kā var reģistrēt un lietot domēna vārdus.

Būtībā dažādo augstākā līmeņa domēnu lietošanas noteikumi ir līdzīgi, tomēr niansēs prasības un strīdu risināšanas kārtība atšķiras atkarībā no tā, kāds augstākā līmeņa domēna vārds izmantots konkrētajā gadījumā.

Kas ir augstākā līmeņa domēns?

Augstākā līmeņa domēns ir domēna vārda daļa, kas ir beigās pēc pēdējā punkta. Piemēram, domēna vārdos Intellectual.lv un Intellectual.agency augstākā līmeņa domēna vārdi attiecīgi ir ".lv" un ".agency".

Šobrīd pasaulē izveidots vairāk nekā 1500 augstākā līmeņa domēna vārdu. Katrai valstij piešķirts savs augstākā līmeņa domēns. Tāpat ir nozaru, organizāciju un globālu uzņēmumu augstākā līmeņa domēna vārdi, kuru lietošanu nosaka attiecīgā augstākā līmeņa domēna pārvaldnieks. Piemēram, lai reģistrētu ".eu", ".ею" vai ".ευ" domēna vārdu, personai vai uzņēmumam jābūt reģistrētam Eiropas Savienībā (ES), Islandē, Lihtenšteinā vai Norvēģijā. Šādas prasības par piederību teritorijai attiecināmas uz daudzu valstu domēnu reģistrāciju. Jānorāda, ka ".lv" ​​domēna vārda pieteicējs var arī nebūt Latvijā reģistrēta vai dzīvojoša persona.