Preču un pakalpojumu aprakstu, attēlu un dažādu audiovizuālu darbu aprite, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus, kā arī šo materiālu ievietošana komersanta mājaslapā var būt saistīta ar risku, ka trešā persona centīsies tos izmantot bez atļaujas.

Līdz ar to šī raksta mērķis ir iepazīstināt komersantus ar vienu no efektīvākajiem tiesību aizsardzības veidiem e-komercijas vidē – autortiesībām, kā arī analizēt dažādos autortiesības regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Autortiesību regulējums Eiropas Savienībā (ES) galvenokārt noteikts:

  • Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā jeb InfoSoc direktīvā;
  • Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu.

Šo direktīvu regulējums ir iekļauts Autortiesību likumā un Civilprocesa likumā (CPL).