Ja īpašnieks sava uzņēmuma vajadzībām vēlas noslēgt līgumu ar kādu personu, kura nav darbinieks, rodas jautājums, kādu līgumu būtu izdevīgāk noslēgt – uzņēmuma līgumu vai autorlīgumu. Lai uz šo jautājumu atbildētu, vispirms jāsaprot, kāds būs šī personas uzdevums.

Ja personai uzdots ar saviem darba rīkiem un ierīcēm izpildīt kādu pasūtījumu, jāslēdz uzņēmuma līgums saskaņā ar Civillikuma 2212.-2229.panta noteikumiem. Savukārt, ja personai pasūtīts radīt autordarbu (autora radošās darbības rezultātu literatūras, zinātnes vai mākslas jomā), varēs tiks slēgts autorlīgums saskaņā ar Autortiesību likuma (AL) 13.panta noteikumiem.