Nodibināta biedrība, kuras darbības veids ir dzīvojamās ēkas apsaimniekošana. Biedrībai ir 3 valdes locekļi, no kuriem viens ir valdes priekšsēdētājs. Biedrība darbojas kā starpnieks starp AS "Latvijas gāze" un komunālo pakalpojumu sniedzējiem. Biedrība izraksta rēķinus, iekasē naudu no iedzīvotājiem un pārskaita to pakalpojumu sniedzējiem. Biedrības ienākumi ir tikai biedru naudas iemaksas. Tā kā biedrība apkalpo pašu mājas iedzīvotājus, darbs ir brīvprātīgs un algu par to nesaņem. Vai par katru valdes locekli jāmaksā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI)?