Saskaņā ar līdz 2018.gada 1.janvārim spēkā esošo uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) piemērošanas principu izdevumus par kafiju un tēju darbiniekiem visbiežāk uzskatīja par izdevumiem, kas nav saistīti ar maksātāja saimniecisko darbību. Pašlaik Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā iekļautajās normās personāla izdevumus ļauts plašāk vērtēt kā ar saimniecisko darbību saistītus. Vai līdz ar to šādus izdevumus, ja tie nav personificēti, varētu klasificēt kā izdevumus darbinieku kolektīva motivēšanai?