Dzīvokļu īpašnieku biedrība, pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja, apsaimnieko savu biedru daudzdzīvokļu māju. Ar sētnieku, apkopēju un grāmatvedi noslēgti darba līgumi. Ar valdes locekļiem noslēgti pilnvarojuma līgumi Civillikuma izpratnē. Ieņēmumi no apsaimniekošanas pēdējo 12 mēnešu periodā ir 28 tūkst. eiro, līdz ar to plānots biedrību izslēgt no PVN maksātāju reģistra. Vienlaikus plānots no 2020.gada sākuma palielināt atlīdzību valdes locekļiem. Valdes locekļu atlīdzības un uz tām attiecināmos nodokļus paredzēts izmaksāt no izveidota mērķfonda (pieņemot attiecīgu lēmumu biedru kopsapulcē un rēķinos izveidojot atsevišķu pozīciju "Iemaksa mērķfondā"). Vai biedrībai ir tiesības veidot šādu mērķfondu? Vai valdes locekļu atlīdzības obligāti jāiekļauj apsaimniekošanas maksā, līdz ar to palielinot ar PVN apliekamos ieņēmumus?