Vai autoratlīdzības līgums ietekmē darba stāžu? Kā zināms, šobrīd no autoratlīdzībām tiek maksātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) 5% apmērā, savukārt iepriekš VSAOI no autoratlīdzībām netika maksāts vispār. Vai sociālās iemaksas ietekmē darba stāžu? Vai to ietekmē tikai nostrādātais laiks? Kas ir darba stāžs, kurš dod tiesības uz pensiju? Ko darīt, ja nav saglabājušies apliecinoši dokumenti par darba stāžu pagātnē?

Autoratlīdzības saņēmēji, kas maksā VSAOI 5% apmērā no autoratlīdzības, ir pakļauti pensiju apdrošināšanai. Tātad šis periods tiks ņemts vērā darba stāžā, aprēķinot vecuma pensiju.

Jāatceras gan, ka ir divi dažādi apdrošināšanas veidi, t.i., pensiju apdrošināšana un invaliditātes apdrošināšana. Autoratlīdzības saņēmēji, kuri vai par kuriem obligātās iemaksas tiek veiktas 5% apmērā pensiju apdrošināšanai, nav apdrošināti invaliditātei.

Apdrošināšanas stāžu, sākot no 1996.gada 1.janvāra, veido tikai tie periodi, par kuriem veiktas iemaksas saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu". 

Uzkrāto darba stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim apliecina darba grāmatiņa, kolhoznieka darba grāmatiņa, darba līgumi u.c. dokumenti. No 1996.gada 1.janvāra apdrošināšanas stāžu veido par personu veiktās VSAOI. Šo informāciju persona var uzzināt portālā Latvija.lv   

Vidējais darba stāžs valstī dažādiem pensiju veidiem šobrīd atšķiras, piemēram, 2019.gada jūnijā vecuma pensiju saņēmējiem vidējais apdrošināšanas stāžs ir 38 gadi, bet invaliditātes pensiju saņēmējiem - 17 gadi.