Darbinieks strādā nepilnu darba laiku (viņš nesaņem minimālo darba algu un nav mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs). Par darbinieku maksā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) vispārējā kārtībā. Vai viņam pienākas valsts apmaksātu medicīnas pakalpojumu pilnais "grozs"?