Fiziskajai personai kopš 2013.gada (tātad ilgāk nekā piecus gadus) pieder zemes gabals. 2018.gada rudenī uz tā uzbūvēti pamati, reģistrējot šajā īpašumā savu dzīvesvietu. Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā Kadastrs.lv ir reģistrēts gan zemes gabals, gan būve, savukārt zemesgrāmatā pagaidām reģistrēts tikai zemes gabals. Kā zināms, ja personai izpildās īpašuma tiesības ir vismaz piecus gadus un deklarētā dzīvesvieta ir vismaz 12 mēnešus, tad ienākumi no pārdošanas netiek aplikti ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN). Vai konkrētajā gadījumā ir korekti skaitīt deklarētās adreses termiņu, ja dabā īpašums vēl nav pastāvējis brīdī, kad tika veikta deklarācija?