SIA vēlas nosūtīt komandējumā pašnodarbināto personu, ar kuru noslēgts pakalpojuma sniegšanas līgums par konkrētu darbu veikšanu. Komandējuma mērķis ir apmācības, lai paaugstinātu pašnodarbinātās personas pakalpojuma sniegšanas kvalitāti. Vai uzņēmums var sūtīt šādu personu komandējumā? Vai tam ir kādas nodokļu sekas?