Administratīvā rajona tiesa ar 2021. gada 18. jūnija spriedumu lietā A42-01124-21/27 noraidījusi SIA "Memory Water" pieteikumu par Patērētāju aizsardzības centra (PTAC) 2020. gada 7. decembra lēmuma Nr. 22-pk atcelšanu un pienākuma uzlikšanu PTAC atlīdzināt SIA "Memory Water" mantisko kaitējumu 250 000 eiro apmērā.