Satversmes tiesas 2. kolēģija ierosināja lietu "Par likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta 3.1 daļas un 11.1 panta 6.1 daļas atbilstību Satversmes 105. pantam".