Eiropas Savienības Tiesa (EST) 2023.gada 21.martā pieņēmusi spriedumu lietā C-100/21, norādot, ka pircējam, kurš iegādājies mehānisko transportlīdzekli, kas aprīkots ar prettiesisku pārveidošanas ierīci, ir tiesības uz atlīdzinājumu no automobiļa ražotāja, ja minētā pārveidošanas ierīce šim pircējam ir radījusi zaudējumus, informē EST.