Veicot grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, MK š.g. 11. augusta sēdē lēma no 17. augusta mazināt atsevišķus noteiktos pulcēšanās ierobežojumus ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem un organizētiem pasākumiem, t.sk. kongresiem, konferencēm, dažādām svinībām, utt.