Otrdien, 5.septembrī, Ministru kabinets atbalstīja virzīt Saeimā izskatīšanai likumprojektu “Par Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu”. Likumprojekts paredz vairākas Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā izmantotās normas, kuru pieņemšana un darbība ir pozitīvi ietekmējusi procesus sabiedrībā un attiecīgajā nozarē, piemēram, iespēja saņemt pakalpojumus un komunicēt ar valsts iestādēm attālināti, izmantojot e-rīkus, atstāt spēkā līdz pārejas posma beigām vai līdz brīdim, kad tās tiks integrētas attiecīgās nozares tiesību aktos.