Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" tiek veikti grozījumi, kas atceļ obligāto prasību lietot sejas maskas veselības aprūpes iestādēs un ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs, nodrošinot sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.