Līdz 30 dienām pagarināts termiņš, kādā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai jāpieņem lēmums par slimības pabalsta piešķiršanu. To paredz steidzamības kārtā pieņemtie grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, ko 17. februārī apstiprināja Saeima.