Galīgajā lasījumā pieņemts likums "Par Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu", kas nosaka, ka Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums zaudē spēku 2024.gada 1.janvārī.

Pieņemti arī saistītie grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā un Pacientu tiesību likumā. Dažas Covid-19 izplatības pārvaldības likuma normas saglabātas un integrētas Epidemioloģiskās drošības likumā.

Pasaulē ir vietas, kur var pieprasīt Covid-19 sertifikātu, tāpēc tiks saglabāta iespēja saņemt šādus sertifikātus uzrādīšanai pēc pieprasījuma – gan darba vajadzībām, gan ceļošanai. Tieši tāpēc šis regulējums pārcelts uz Epidemioloģiskās drošības likumu.