Kriminālprocesa likumā, Civilprocesa likumā un arī Administratīvā procesa likumā (APL) noteiktas pamatnostādnes personas klātbūtnei un uzvedībai tiesas sēdē, tostarp paredzot arī sekas, ar ko jebkurai personai jārēķinās, ja viņa pārkāpj noteikto kārtību.

Kas drīkst piedalīties tiesas sēdē klausītāja statusā?

Papildus lietas dalībniekiem, ekspertiem, tulkiem, pārstāvjiem, aizstāvjiem u.c. personām, kas piedalās tiesas sēdē, tajā drīkst būt klāt arī personas klausītāja statusā, piemēram, lietas dalībnieku ģimenes locekļi, preses pārstāvji, studenti u.c. interesenti.