Mediācija jau kādu laiku vairs nav uzskatāma par jaunu strīdu risināšanas veidu, tomēr mediācijas izmantošana komercstrīdos joprojām netiek atzīta par pietiekami nopietnu strīdu risināšanas mehānismu. Šajā rakstā aplūkots, kas komersantiem jāņem vērā, lai izvērtētu, vai strīdu ir iespējams atrisināt ar mediācijas palīdzību, nevēršoties tiesā, kā arī sniegti praktiski ieteikumi mediācijas procesa organizēšanai.

Ir vispāratzīts, ka mediācija ir izmantojama, ja puses vēlas saglabāt labas attiecības un turpināt sadarbību. Tādēļ katram komersantam, pirms viņš izvēlas izmantot mediāciju, jāizvērtē, vai otra puse ir pietiekami labi pazīstama, vai tai līdz šim varēja uzticēties, vai iepriekš nav bijušas neizpildītas saistības. Ir daudz riskantāk izmantot mediācijas procesu ar komersantu, ar kuru sadarbība uzsākta nesen, jo ir grūtāk izvērtēt šī komersanta uzticamību. Kritiski jāvērtē arī otras puses finansiālais stāvoklis, jo nereti saistības netiek pildītas tieši finansiālo grūtību dēļ. Lai gan vienmēr pastāv risinājums par atliktiem maksājumiem vai to sadalīšanu atsevišķos maksājumos, šāds risinājums ir iespējams, ja finansiālās grūtības nav bijušas lielas un ir pārejošas.