Satversmes tiesas 2021.gada 8.aprīļa spriedums lietā 2020-34-03 paredz nodrošināt ekonomisko un sociālo aizsardzību personām, kas likumā noteiktajā kārtībā ir noslēgušas partnerību, konkrētajā lietā mantojuma atstājēja partnerim piemērojot samazinātu valsts nodevu par mantotā īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā. Tomēr spēkā esošajā regulējumā šāda iespēja nav paredzēta, tāpēc Tieslietu ministrija rosinājusi izmaiņas.

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Vai uz viendzimuma partneru ģimeni attiecināmas Satversmē ietvertās ģimenes aizsardzības garantijas.
  • Vai mantojuma atstājēju viendzimuma partneriem, ar kuriem bija izveidota ģimene, tiek piemērotas samazinātas valsts nodevas par nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanu kā ģimenes locekļiem.