Ir pamats uzskatīt, ka par prasības nodrošinājumu dzirdējuši daudzi, kas jebkad saskārušies ar tiesvedību civillietā, taču nu jau aptuveni gadu Civilprocesa likumā (CPL) ieviests vēl viens procesuāls līdzeklis, ar ko personas var aizsargāt savas tiesības vēl pirms sprieduma saņemšanas, – pagaidu aizsardzība. Ar ko šie līdzekļi viens no otra atšķiras?

Lai gan pagaidu aizsardzības institūts atsevišķu lietu kategorijās CPL pastāvēja jau iepriekš, tikai kopš 2021. gada aprīļa tā regulējums kļuvis visaptverošs un procesā iesaistītajai personai pretimnākošs, vienlaikus iegūstot jaunas, no prasības nodrošinājuma atšķirīgas pazīmes.

Līdz ar to var rasties loģisks jautājums – kādos gadījumos tad vēl nepieciešams prasības nodrošinājums? Jānorāda, ka starp abiem procesuālajiem līdzekļiem pastāv atšķirības un tās ir atkarīgas no celtās prasības juridiskās dabas. Aplūkosim prasības nodrošinājuma un pagaidu aizsardzības atšķirības ne tikai no teorētiska skatpunkta, bet arī ar piemēriem ilustrēsim tipiskākos viena vai otra institūta piemērošanas gadījumus.