Diskusijas par cenas vērtēšanu iepirkumos, izslēdzot vai neizslēdzot nepamatoti lētus piedāvājumus, notiek jau ilgi. Cik objektīvi pasūtītājs var izvērtēt cenas atbilstību? Nav pārsteigums, ka šādi jautājumi nokļūst arī līdz tiesas analīzei. Ielūkojamies kādā aktuālā spriedumā!

Ik gadu Latvijā noslēdz apmēram 12 tūkst. iepirkuma līgumu, apliecinot iepirkuma procedūru nozīmi tirgus regulācijā un efektīvā publisko resursu izlietojuma uzraudzībā. Organizējot pakalpojumu un preču iegādi publiskajā sektorā, normatīvajam regulējumam atbilstoša iepirkuma procedūra sekmē vairāku nozīmīgu mērķu sasniegšanu, tostarp nodrošina preču un pakalpojumu apriti brīvas konkurences apstākļos, ļauj vienlīdzīgos un taisnīgos apstākļos konkursā piedalīties visiem pretendentiem, kā arī veicina efektīvu publiskā sektora līdzekļu izmantošanu, iegūstot saimnieciski izdevīgāko un vienlaikus, protams, arī ekonomiskāko piedāvājumu.