Covid-19 ierobežojumi nu jau ir atcelti, un varam brīvi doties uz jebkuru veikalu. Tomēr pirms gada šajā laikā situācija bija atšķirīga – lielveikalos drīkstēja darboties tikai noteiktu kategoriju veikali. Ierobežojumi būtiski ietekmēja tirgotājus, kuri neietilpa šajās kategorijās, un arī tirdzniecības centrus, kuru telpas tādēļ bija ievērojami tukšākas. Vai šāda situācija bija tiesiska un atbilst Latvijas Republikas Satversmei? To nesenā spriedumā analizēja Satversmes tiesa (ST).

2022. gada 10. martā ST pieņēma spriedumu lietā 2021-24-03, kurā vērtēja Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 24.18 punkta (redakcijā, kas bija spēkā no 2021. gada 7. aprīļa līdz 1. jūnijam) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes (Satversme) 91. panta pirmajam teikumam (tiesiskās vienlīdzības princips), kā arī 105. panta pirmajam un trešajam teikumam (tiesības uz īpašumu).

Apstrīdētā norma bija stājusies spēkā uzreiz pēc ārkārtējās situācijas beigām un, kā norādīts likumprojekta anotācijā, bija daļa no tiesiskā regulējuma, kura mērķis bija pakāpeniski mīkstināt ar Covid-19 infekcijas izplatību saistītos ierobežojumus pēc ārkārtējās situācijas beigām un nodrošināt tirdzniecību epidemioloģiski drošā vidē.

Lietas būtība

Apstrīdētā MK noteikumu Nr. 360 norma noteica, ka tirdzniecības centros, kuru kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība ir lielāka par 7000 kvadrātmetriem un kur atsevišķās tirdzniecības vietās darbojas vismaz pieci tirdzniecības dalībnieki vai pakalpojumu sniedzēji (t.s. lielais tirdzniecības centrs), drīkst darboties tikai veikali, kas tirgo noteiktu kategoriju preces. Savukārt ārpus lielajiem tirdzniecības centriem savu darbību drīkstēja turpināt ikviens veikals un tirdzniecības vieta, ievērojot prasības par apmeklētāju skaitu un to plūsmas kontroli. Šīs prasības bija attiecināmas arī uz lielajiem tirdzniecības centriem. Apstrīdētā norma nepieļāva izņēmumus veikaliem, kam var nodrošināt atsevišķu ārējo piekļuvi un ko iespējams norobežot no tirdzniecības centra koplietošanas telpām.

Šādos apstākļos ar mērķi aizstāvēt savas tiesības uz īpašumu un vienlīdzīgu attieksmi ar sev salīdzināmiem subjektiem lielo tirdzniecības centru dalībnieks SIA "Jysk Linnen’n Furniture" (aizskartais tirgotājs), kā arī lielie tirdzniecības centri SIA "EfTEN Domina" un SIA "VRPB" nolēma vērsties ST.