Aplūkosim, kā noteikt piemērojamo likumu un kurai tiesai ir jurisdikcija skatīt strīdu par preču pirkumu līgumiem, ja puses nav vienojušās par piemērojamajiem tiesību aktiem un tiesas jurisdikciju lietās, kurās ir ārvalstu elements!

Par piemērojamo likumu

Ja puses preču pirkuma līgumā nav vienojušās par piemērojamajām tiesību normām, lai noskaidrotu tiesību aktus, kas regulē pušu starpā noslēgto līgumu, piemērojama Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr.593/2008 par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām (Roma I) (Regula).