Bieži nākas saskarties ar dilemmu vai var paļauties uz klientu, dodot viņam iespēju norēķināties pēc pakalpojuma vai preces saņemšanas, vai tomēr pieprasīt avansu.

Ļaujot norēķināties ar pēcapmaksu, rodas risks, ka klients var nesamaksāt vai nu ļaunprātīgi, vai arī tāpēc, ka tam ir smags finansiālais stāvoklis. Šie ir riski, kuri uzņēmuma vadībai ir jāapzinās un jāievieš iekšējās kontroles procedūras, kas tos novērš vai minimizē. Tas ir vadības apstiprināts iekšējās kontroles procedūru dokuments, ar kuru ir jābūt iepazīstinātām visām personām, kas saistītas ar preču pārdošanu un naudas iekasēšanu. Lielos uzņēmumos tā varētu būt pārdošanas daļa un tās vadītājs, mazākos uzņēmumos noliktavas vadītājs vai prečzinis utt. Katram darbiniekam ir jābūt informētam, kāda ir uzņēmuma pārdošanas politika.