Faktorings kā viens no finansēšanas veidiem ir pazīstams jau daudzus gadus. Latvijā visbiežāk faktoringu piedāvā Latvijas banku meitas sabiedrības – līzinga sabiedrības. Tomēr praksē šo finansēšanas veidu daudzi nepazīst, ir daudz neskaidrību par tā struktūru, juridiskajiem aspektiem.