Uzņēmuma līgumu un autora līgumu izmanto nodarbinātības vai pakalpojumu sniegšanas attiecībās, lai noformētu pušu vienošanos par veicamo uzdevumu un atlīdzību par to. Šajā publikācijā aplūkošu būtiskākās atšķirības starp uzņēmuma līgumu un autora līgumu, kā arī gadījumus, kad katrs no tiem būtu jāizmanto.