Persona var gūt ienākumus dažādos veidos, līdz ar to arī piemērojamie nodokļu maksāšanas režīmi var būt atšķirīgi – ne vienmēr fiziskā persona pakļauta tikai vienai nodokļu samaksas formai. Viens no variantiem – persona, kas veic patentmaksas maksājumus, izvēlas slēgt autora līgumu.

Patentmaksa ir valsts noteikts vienots fiksēts maksājums (nodokļu režīms), kas ietver iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) par fiziskās personas saimniecisko darbību. Vienlaikus, lai veiktu IIN un VSAOI maksājumus atbilstoši šim režīmam, likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN) paredzēti noteikti kritēriji, kam obligāti jāizpildās, proti:

  • fiziskās personas ieņēmumi pirmstaksācijas gadā nedrīkst pārsniegt 15 000 eiro;
  • personai jādarbojas vienā no saimnieciskās darbības jomām, kas noteiktas likumā par IIN (apģērbu un apavu izgatavošana un labošana, pulksteņu un slēdzeņu labošana, kā arī citi sadzīves pakalpojumi, amatniecības izstrādājumu izgatavošana, floristika, fotografēšanas, videoieraksta un audioieraksta pakalpojumi, skaistumkopšanas pakalpojumi, privātie mājsaimniecības pakalpojumi, mājas aprūpes pakalpojumi, ādas un tekstilizstrādājumu amatniecība).