2019.gada 2.maijā Saeima trešajā lasījumā atbalstīja grozījumus likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību”. Ņemot vērā, ka kādreizējā Civillikuma (CL) redakcija saistībā ar privātajiem testamentiem radīja virkni situāciju, kad regulējumu izmantoja ļaunprātīgi, piemēram, īpaši izplatīti bija gadījumi, kad zvērinātiem notāriem iesniegts viltots privāts testaments un prettiesiski iegūts matojuma atstājēja īpašums, likumdevējs ar šiem grozījumiem beidzis ieviest izmaiņas privāto testamentu regulējumā, kas būtiski palielina ieinteresēto personu aizsardzības līmeni.

Privātie testamenti - rakstiski

Jau 2014.gada vidū spēkā stājās CL grozījumi, ar kuriem precizēts likuma 446.pants un izslēgts 447.–454.pants, liedzot iespēju personām turpmāk taisīt privātus testamentus divu vai vairāku liecinieku klātbūtnē, tādējādi atzīstot tos par nedrošiem. Ņemot vērā šīs izmaiņas, Tieslietu ministrija izstrādāja atbilstošus grozījumus arī likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību".

Saeima, 2019. gada 2. maijā trešajā lasījumā atbalstīja grozījumus likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” (turpmāk – Grozījumi).