Likums neaizliedz nedz darba devējam, nedz darba ņēmējam sagatavot un izsūtīt darba uzteikumu elektroniskā formātā, taču darba uzteikums e-pastā bez e-paraksta, ja par šādu kārtību nav bijusi iepriekšēja vienošanās, darbiniekam nav saistošs.

Neskatoties uz to, ka tiesību norma stājusies spēkā 2015.gada 1.janvārī un nav apritējuši pat 10 gadi kopš tās ieviešanas, likumdevējam būtu nepieciešams apsvērt tās pilnveidošanu. Šo un citas attiecīgās tiesību normas apskatām rakstā.