Jebkura juridiskā vai fiziskā persona, slēdzot darījumus, ir pārliecināta par darījuma izdošanos. Tāpēc situācijās, kad darījuma puses ir nonākušas līdz strīda atrisināšanai, tiesvedības ceļā lielākās neskaidrības un jautājumi, kas prasības pieteicējam rodas, ir ne tikai par nepieciešamajiem dokumentiem, bet arī par to, kā noris pats strīda risināšanas process tiesā.