Organizācijas elektroniskos dokumentus glabā dažādos veidos, izmantojot elektroniskās dokumentu pārvaldības sistēmas vai drošos glabāšanas diskus jeb "mākoņus". Kā to labāk darīt praktiski?

Elektroniskā dokumentu pārvaldības sistēma nodrošina dokumentu un lietu rekvizītu, dienesta atzīmju un metadatu (dati par datiem jeb informācija, kas apraksta kādu citu datu kopu) esamību visu to glabāšanas termiņu institūcijā. Ja elektroniskajā dokumentu pārvaldības sistēmā ievietoti elektroniskie jeb e-dokumenti, tā nodrošina e-dokumentu un lietu glabāšanu un izmantošanu visā to glabāšanas termiņa laikā organizācijā, saglabājot to nemainīgumu.