Personāla vadība un disciplīnas nodrošināšana ir nozīmīgi aspekti jebkura uzņēmuma darbībā. Gadījumos, kad darbinieks veicis pārkāpumu, ir svarīgi nodrošināt pienācīgu dokumentāciju, kas apliecina notikušo un ar to saistītos veiktos pasākumus. Paskaidrojums uzrakstīts, sods saņemts, bet cik ilgi šādi paskaidrojumi jāglabā personas lietā un kādam nolūkam?